Exkurze do Osvětimi


Ve čtvrtek 2. února se třídy 9.A a 9.B a učitelé Varhaník, Nedbal, Marečková rozhodli jet za účelem doplnění učiva dějepisného a zeměpisného do koncentračního tábora Osvětim. Sraz byl v sedm hodin ráno u jídelny ZŠ Úprkova. Cesta trvala necelých pět hodin. V Ostravě přistoupila paní průvodkyně, která nám vyprávěla o historii Ostravy, Polska a koncentračního tábora Osvětim. Po příjezdu na místo, jsme byli rozděleni do dvou skupin, byla nám přidána sluchátka a poté začala samotná prohlídka tábora Osvětim I. Podívali jsme se do budov, kde bydleli Židé, do plynových komor, viděli jsme i krematorium. Když nám skončila první prohlídka, přesunuli jsme se do druhé části, Osvětim II. známá pod jménem Březinka. Tam jsme měli možnost vidět železniční trať, kterou přijížděli vězni, rozdělené tábory na ženský a mužský blok a trosky domu doktora Mengele. Tohle byl konec celého našeho výletu, takže to znamenalo už jen návrat domů. 

Kateřina Svatošová, 9.A