Geologická olympiáda


GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  „A“

Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Asociací galerií a muzeí a dalšími organizátory v jednotlivých krajích vyhlašuje 9. ročník Geologické olympiády.

https://www.geologicka-olympiada.cz/

Letošní  téma: Nerostné suroviny ČR

především nerudné suroviny, rudy a energetické suroviny

Soutěž je určena soutěžícím-zájemcům o všechny geologické obory, kam patří například studium nerostů a hornin, zkamenělin a vývoje života na Zemi, včetně využívání nerostných surovin a podzemní vody, dále zahrnuje ochranu před geologickými katastrofami a zajišťování účinné ochrany především neživé přírody.

Pokyny:

Všichni soutěžící  (deváťáci) – si musí vytvořit účet v systému na adrese  https://is.muni.cz/ekurzy/geo202

Žáci  musí sdělit svoje učo (identifikační číslo účastníka) a datum narození učiteli  a učitel své žáky hromadně do soutěže přihlásí, pak se dostane k materiálům a starým testům. Žák zná heslo, pod kterým se přihlašoval a má ho s sebou na soutěžní kolo.

Školní a okresní kola probíhají formou elektronických testů, které jsou připraveny organizátory olympiády.

Test trvá standardně 30 minut, má 30 otázek.

Bodování       +2         0        -1

Školní kolo proběhne 13.12.2023.

Info: J. Marečková