Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021


Hodnocení za I. pololetí školního roku 2020/2021 je přístupné v Bakalářích po rozkliknutí záložky klasifikace. Toto platí jen pro žáky druhého stupně.

Rodiče žáků prvního stupně budou informováni o hodnocení za první pololetí prostřednictvím třídních učitelů.