Mikuláš a anděl v MŠ


První pátek v měsíci v prosinci k nám přišla očekávaná návštěva sv. Mikuláš a anděl. Mikuláš si popovídal s dětmi, andílek rozdal dárečky. Na rozloučenou děti Mikuláši a andílkovi zazpívaly písničku. Těšíme se, že k nám příští rok opět zavítají.

Vladka Hrůšová

  1. třída – V pátek 4. 12. 2020 se konal Čertíkovsko-andílkovský den, kdy se děti již od rána mohly převléci za anděla, čerta nebo Mikuláše a užít si tak príma den ve školce. Děti si mohly zazpívat a zatančit na různé vánoční koledy. Na děti ve školce čekalo spoustu překvapení – společně jsme si připravili občerstvení v podobě ovoce, které si děti samy nakrájely, navštívil nás i opravdový Mikuláš s andělem, od kterého děti dostaly balíčky a jako pozdrav od čerta měly v balíčku kousek uhlí. Tento den jsme završili přípitkem s dětským šampusem.