Ekoškolka

Co je Ekoškolka?

Zapojení do projektu Ekoškolka

Z důvodu absence vhodného koordinátora ekoškolky jsme prozatím práci na získání titulu Ekoškolka ukončili.

Ekokodex MŠ

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváme v rámci jednotlivých témat. Zároveň nám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí.

Zápisy z akcí věnované Ekoškolce

Práce ve třídě i ve výukovém centru Hydrometeorologie (28.11.2017). Fotogalerie ZDE

Schůzka Ekotýmu (19.10.2017) Fotogalerie ZDE

Práce ve třídě i v ekozahrádce na téma „Jídlo“ Fotogalerie ZDEZDEZDEZDEZDE

Tvorba Ekokodexu ve třídě (31.3.2017) Fotogalerie ZDE

Schůzka Ekotýmu (30.3.2017) Fotogalerie ZDE

Práce ve třídě – téma „Nástěnky“ a „Mé oblíbené místo“(9.2.2017)

Práce ve třídě – téma Hračky (12.12.2016) Fotogalerie ZDE

Schůzka Ekotýmu (8.12.2016) Fotogralerie ZDE

Ekologický den (5.10.2016) Fotogalerie ZDE

Práce ve třídě – volba témat pro školní rok 2016/2017 (21.9.2016) Fotogelarie ZDE

První zasedání Ekotýmu (20.9.2016) Fotogalerie ZDE