Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

  • 600,-Kč/měsíc (červenec+srpen 300,-kč/měsíc)
  • hradí bezhotovostně na účet 35-4031170297/0100
  • měsíčně nejpozději k 15. dni příslušného měsíce
  • variabilní symbol je číslo strávníka, které používáte v systému strava.cz + do poznámek uvést celé jméno dítěte.
  • specifický symbol 0792

Do poznámky zákonní zástupci uvedou jméno a příjmení dítěte.

Školné se platí měsíčně, jednorázově či na celý školní rok.

Stravné

Číslo stravovacího účtu školní výdejny:

  • číslo účtu – 8030511/0100
  • variabilní symbol = číslo strávníka, které používáte v systému strava.cz + do poznámek uvést celé jméno dítěte.

Odhlašování stravy se provádí den předem do 10:00 hod. telefonicky ve školní výdejně (495 263 407) nebo přes internetové rozhranní www.strava.cz. Oběd si můžete vyzvednout za DOTOVANOU cenu pouze první den nemoci, jinak se vám započítá plná (nedotovaná) cena, to je cena potravin + veškeré provozní náklady (viz. Řád školní výdejny).

Z tohoto důvodu si stravu odhlašujte včas!!