Stravování v MŠ

Vážení rodiče,

přijměte touto formou informace o provozu naší školní výdejny.

Celý systém stravování má formu bezhotovostního platebního styku. Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu. To znamená, aby platba přišla nejdéle do 28 předcházejícího měsíce.

Jak se zařídit, abych neměl se stravováním problémy?

Nejjednodušší způsob je zadat trvalý příkaz na období 10 měsíců s první platbou v srpnu a poslední v květnu. Na celodenní stravování pro děti 3-6 let je třeba záloha ve výši přibližně 700,- Kč. Pro děti nad 6 let je zapotřebí záloha ve výši přibližně 780,- Kč.

Pokud nejste majitelem peněžního účtu a přesto nechcete mít starosti, můžete složit celou platbu jednorázově v  srpnu. To znamená 7000,- Kč, nebo 7800,-Kč

Ani v jednom případě se Vám pak nemůže stát, že vaše dítě nedostane oběd z důvodu nezaplacení dostatečné zálohy.

Jestli-že jste nezvolili ani jeden z uvedených způsobů platby, vždy počítejte s tím, že převod z účtu na účet mezi peněžními ústavy a stravovacím účtem trvá 3-5 dníV případě nedostatku finančních prostředků na účtu strávníka se oběd automaticky odhlásí.

Vždy k prvnímu dni daného měsíce systém automaticky přihlásí jídlo na celý měsíc!!! Pokud není na kontě dostatek finančních prostředků na celý měsíc, vykáže systém záporný stav konta!

Pokud máte záporný stav na kontě, nezjistíte, do kterého dne v daném měsíci máte stravu přihlášenou. V den skutečného vyčerpání finančních prostředků se jídlo již nepřihlásí, i když se v systému jeví jako přihlášené!

Prosíme rodiče, aby důsledně kontrolovali přihlášené i odhlášené jídlo a stav konta. Především v době školních prázdnin dochází k problémům, které mohou pro vás znamenat zbytečnou významnou finanční ztrátu. Viz. Přihlášené jídlo v době nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Cena obědů

Cena obědů: děti 3-6 let

Celodenní strava: 
přesnídávka8,00Kč
oběd20,00Kč
svačina8,00Kč
celkem:36,00Kč
Bez odpol. svačiny: 
přesnídávka8,00Kč
oběd20,00Kč
celkem:28,00Kč

Cena obědů:  děti nad 6 let:

Celodenní strava: 
přesnídávka9,00Kč
oběd22,00Kč
svačina9,00Kč
celkem:40,00Kč
Bez odpol. svačiny: 
přesnídávka9,00Kč
oběd22,00Kč
celkem:31,00Kč


 Číslo stravovacího účtu školní výdejny:

  •  KOMERČNÍ BANKA – číslo účtu – 8030511
  •  kód banky – 0100
  •  variabilní symbol = číslo strávníka, které používáte v systému strava.cz + do poznámek uvést celé jméno dítěte.

Odhlašování stravy se provádí den předem do 10:00hod. telefonicky ve školní výdejně (495 263 407) nebo přes internetové rozhraní www.strava.cz. Oběd si můžete vyzvednout za cenu 36,-Kč resp 40,-Kč pouze první den nemoci, jinak se vám započítá plná cena, to je cena potravin + veškeré náklady. Proto si stravu odhlašujte včas.

Plná cena oběda pro děti :

  • 3-6 let je :  73,- Kč , bez odpol. svačin: 65,- Kč
  • nad  6 let je :  77,- Kč , bez odpol. svačin: 68,- Kč

Odběr stravy je celodenní, po dohodě se školní výdejnou může být i bez odpoledních svačin pro děti, které jsou ve školce pouze na čtyři hodiny.

Vyúčtování stravného – případný zůstatek na účtu strávníka se na konci školního roku automaticky převádí do dalšího ročníku. Celkové vyúčtování proběhne při ukončení školní docházky. Případný přeplatek bude poukázán zpět na Váš osobní účet při ukončení docházky, případně převod do první třídy, pokud bude dítě navštěvovat ZŠ Úprkova. Informace o výši vašeho zůstatku dostanete telefonicky kdykoli i během školního roku u vedoucí ŠV.

Důležité upozornění: pokud budete mít ve školce více dětí, je zapotřebí aby každé dítě mělo svůj vlastní účet.

Veškeré dotazy a připomínky rádi zodpovíme prostřednictvím emailové adresy: jidelna@zsuprkova.cz, nebo v kanceláři ŠV na telefonním čísle: 495 263 407, mino výdejní dobu obědů. To znamená, že není možné vyřizovat telefonické hovory, ani jinou administrativní činnost v době vydávání obědů od 11:30 – do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení.