Příspěvek do klubu rodičů

Příspěvek do Klubu rodičů slouží k úhradě divadelních představení, fotografování, vánočních dárků, nákupu hraček a didaktických pomůcek, výletů, dárků pro předškoláky apod. (Během školního roku už pak nejsou vybírány žádné další peníze na autobusy, vstupenky atd.) O vyúčtování jsou rodiče informováni na schůzce MŠ a Klubu.

Výše příspěvku do Klubu rodičů pro rok 2018/2019 je 400,-Kč za dítě a pololetí a  200,-Kč za každé další dítě a pololetí.

Příspěvek se platí 2x ročně – na začátku roku (nejpozději do konce října) a v pololetí. Lze zaplatit i obě platby najednou – rodiče v tom případě na platbu v pololetí už nemusejí myslet.

Číslo účtu u Fio banky: 2401038957/2010

Pro identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte a školní rok (např. Jan Novák 2018/2019). V případě sourozenců uveďte obě jména (Jan, Jana Novákovi 2018/2019).

V žádném případě neuvádějte osobní (citlivé) údaje (r.č. či datum narození).

Odkaz na transparentní účet naleznete po přihlášení do systému www.nasems.cz pod odkazem „Akce“.