Úvodní informace klubu rodičů

V roce 2003 vzniklo při mateřské škole občanské sdružení, které je registrováno pod názvem Klub rodičů a přátel mateřské školy II, Hradec Králové, spolek. Hlavním cílem Klubu je napomáhat rozvoji mateřské školky, spolupracovat s pedagogy a přispívat k získání dodatečných finančních prostředků na aktivity či vybavení školky. Snažíme se o získávání sponzorských darů oslovováním různých subjektů a podáváme žádosti o grantovou podporu námi pořádaných projektů. Mnoho rodičů si při společně pořádaných akcích našlo nové přátele, vytváří se pocit sounáležitosti, a tím vlastním příkladem vedeme děti ke schopnosti spolupracovat, komunikovat, spolupodílet se na společném záměru a mít radost z dobře prožité aktivity.