Návštěva knihovny – 1.odd


V pondělí 7.2. jsme s 1. třídou navštívili městskou knihovnu v Malšovicích. Pro děti byl připraven opět velmi pěkný program s básničkami, pohybovými říkadly, malováním a především s prezentací dětských knížek. Řada dětí již prostředí knihovny velmi dobře zná, ať už  z návštěv pořádaných školkou či uskutečněných s rodiči. Dětem bylo připomenuto, k čemu knihovny slouží, jak s knížkami správně zacházet a co vše mohou v knihách nalézt.

Petra Bergová