Organizace výuky od 3. 5. 2021


Výuka od 3. 5.2021 (sudý týden)

  • Do školy chodí třídy „B“ + 5. C, třídy „A“ + 2. C se učí distančně.

Výuka od 10. 5. 2021 (lichý týden)

  • Do školy chodí třídy „A“ + 2. C, třídy „B“ + 5. C se učí distančně.

Školní jídelna

  • Všichni žáci, kteří budou mít prezenční výuku, budou mít oběd automaticky přihlášený. Prosíme rodiče o kontrolu.
  • Žáci na distanční výuce si mohou obědy přihlásit.
  • Žáci, kteří nebudou osobně přítomni ve škole, si mohou obědy vyzvednout v čase od 11.00 – 11.15 u výdejního okénka.
  • 5., 7. a 9. ročníky – žáci, kteří se účastní přijímacích zkoušek, NEZAPOMEŇTE si odhlásit oběd.

Informace k organizaci výuky jednotlivých tříd předají třídní učitelé.