Plavba ŠD 5 za pokladem kapitána Flinta


Dne 8.10. se děti z páté družiny účastnily korzárské plavby pod vedením kapitána Dlouhého Johna Silvera, který rovněž působí na ZŠ Úprkova jako jejich vychovatel :-). Dlouhý John Silver malým bukanýrům předal do rukou starou mapu, která ukrývala tajuplný poklad kapitána Flinta, jenž byl kdysi přítelem Dlouhého Johna. Jednou z mnoha nápověd v mapě byla i báseň, po které chytří bukanýři téměř okamžitě věděli, jakým směrem vyplout. Nebyl to však úkol vůbec jednoduchý. V první řadě jsme museli překonat rozbouřené moře a dostat se tak na ostrov, který nikdo na světě nenajde kromě těch, kteří vědí, kde je. Naším prvním bodem tedy bylo vytvořit velké korzárské loďstvo z papíru a samozřejmě pirátské čepice, aby se nás každý obával. Naše plavba započala za krásného slunečného dne, který se záhy změnil na ukrutnou bouři plnou vodních vírů, tornád, krakenů a mořských hadů. Každým okamžikem nám někdo padal přes palubu a my jsme se navzájem museli chránit a pomáhat si z vody, abychom zajistili, že na místo dorazíme jako jeden celek. Nikdo z nás se neutopil, dávali jsme na sebe vzájemný pozor, protože člen posádky je součást lodi. Moře se po několika dnech plavby uklidnilo. Naše hlídka z vysokého strážního koše hlásila poplach: „Kapitáne! Na obzoru je vidět stěžeň!“ Byli to hrdlořezi z jiného oddělení ŠD, kteří rovněž bažili po našem pokladu. Bez lítosti jsme je zasypali dělovými koulemi a pokračovali jsme dál v cestě. Moře už bylo klidné. Zakotvili jsme loď nedaleko ostrova, spustili jsme malé čluny a pluli na pevninu. Na pevnině, jsme se rozdělili do jednotlivých družstev a šli jsme hledat poklad. Družstvo, které našlo poklad, mělo nárok na to ho otevřít. Žáci se do celé akce dokázali vcítit a s velkým nadšením hledali skrytou truhlu s tajným pokladem. Po nalezení truhly, jsme si její obsah rozdělili rovným dílem, aby v naší posádce nevznikla vzpoura. Lodní navigátor z každého družstva zapsal naši plavbu po moři do lodního deníku. Zájemci o výtvarnou činnost měli možnost, naučit se z papíru skládat bukanýrské čepice, lodičky a parníky z papíru s korzárskou vlajkou. Zároveň v týdnu probíhala tvorba azurového moře pomocí temperových barev. Každý, kdo se účastnil akce, obdržel kromě pokladu od kapitána Johna Silvera speciální pozvánku do cirkusu Humberto se zlevněným vstupem.