Pohádkový les


První květnový pátek naše třída 3.B připravila pohádkový les pro rodiny z Ukrajiny. Při slunečném počasí si ukrajinské děti v doprovodu svých rodičů mohly vyzkoušet tradiční český pohádkový les. Naši žáci se převlékli do kostýmů pohádkových postav, ve kterých prezentovali jednotlivá stanoviště. Po absolvování stanovišť děti čekala příjemná odměna.

Všichni jsme měli velkou radost, že jsme touto akcí pomohli na chvilku zapomenout na těžké chvíle.

Autorka: Mgr. Procházková Martina