Pokyny k nástupu žáků do školy


Informace pro rodiče žáků 1. stupně k zahájení prezenční rotační výuky zašlou třídní učitelé.