Projekt PULCHRA – Výzva pro naše město


Žáci a učitelé II. stupně naší školy se v letošním školním roce zapojili do tříletého mezinárodního projektu PULCHRA.

Význam slova PULCHRA je: Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation, to ve volném překladu znamená Participativní městská vzdělávací komunitní centra ve výzkumu a aktivaci. Což znamená, že škola v tomto projektu zaujímá místo badatelského centra a my budeme zkoumat město jako městský ekosystém a usilovat o změnu k lepšímu v okolí školy. To my znamená žáci a učitelé spolu s odborníky a veřejností.

Jako téma našeho projektu jsme vybrali: MÍSTA VE MĚSTECH, KTERÁ PROPOJUJÍ OBYVATELÉ S PŘÍRODOU

Takové místo bychom chtěli vybudovat s pomocí rodičů a blízké veřejnosti právě v okolí školy. Naši žáci se již velmi aktivně pustili do práce na projektu. Založili odkaz na instagramu, kde i vy se můžete podívat a zapojit. Odkaz na instagram:  https://www.instagram.com/_pulchra_uprkova_/ 

Na projektu PULCHRA se podílí 12 partnerů z 10 Evropských zemí. Organizátory projektu v Česku jsou TEREZA a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Projekt probíhá od 2019 do srpna 2022 a je podpořen z rámcového programu pro výzkum a inovace EU, HORIZON 2020. Informace najdete také na mezinárodním webu projektu: pulchra-schools.eu.

V České Republice je do projektu PULCHRA zapojeno 6 škol.