Projektový den Hradec Králové – salon republiky


Hradeckou přezdívku salon republiky jsme na Úprkovce i jejím přechodném pracovišti v Lipkách oživili v rámci jednoho projektového dne, který odstartoval dlouhodobější putování za architektonickými památkami našeho města. Žáci druhého stupně se během třech vyučovacích bloků různými formami seznámili se samotnou historií města, předními architekty i jejich stavbami. V úvodním bloku se každý přihlásil do oboru, kterým by se rád zabýval. Měli jsme tu tedy třídy architektů, novinářů, spisovatelů i projektantů. V rámci této práce si žáci vyzkoušeli rozhovor s osobností, tvorbu životopisu, realizaci stavby i anketní práci. Závěrečný blok byl věnován sdílení zážitků a předání toho, čemu se naučili v jednotlivých oborech.

Úplný závěr patřil losování pana ředitele, kde každé třídě připadla jedna významná budova našeho města, se kterou se budou žáci nadále blíže seznamovat, a na jejichž výstupy se již nyní můžeme těšit.

Autor textu: Aleš Hladík