Projektový den v MŠ – věže


Dne 26.1.2022 jsme měli v MŠ návštěvu z Malé Technické univerzity p. Ing. S. Strejčkovou s projektem ,,Malý stavitel“. Děti se seznámily s různými výškovými stavbami u nás i v zahraničí( věže, rozhledny, vysílače) doplněné obrázky, s technickými nákresy a postupy staveb.Dozvěděly se jak je důležité mít širokou základnu a vše mít správně rozvržené. Sami si vyzkoušely stavby podle výkresu – z Lego Duplo. Učily se spolupracovat a pomáhat si navzájem. Nakonec společně vystavěly ,,Ještěd“.

Petra Holubová