Sběr kaštanů a žaludů


Středa 3.11. 7:20 až 7:50 na školním dvoře u vstupu do sklepa.