Seznam otevřených kroužků na 1. pololetí 2021/2022


Byl zveřejněn seznam otevřených kroužků na školní rok 2021/2022.

Platby za kroužky na účet školy 107-5808410267/0100

V případě, že Vaše dítě navštěvuje více, než jeden kroužek, posílejte platby za každý kroužek zvlášť, jinak není možné platby ke kroužkům přiřadit.

Variabilní symbol = ID číslo uživatele (používané při přihlašování do Strava.cz)
Specifický symbol = Pořadové číslo kroužku v nabídce kroužků
Uveďte: Jméno Příjmení Celý název kroužku
např.: Jan Novák Angličtina všude kolem nás 3, specifický symbol: 9

Kroužky začínají svoji činnost v pátek 1. října 2021.

Vyučující si budou žáky vyzvedávat na nádvoří školy (u vstupu do šaten) cca 5 minut před zahájením kroužku. Žáci navštěvující školní družinu a školní klub budou na kroužky odcházet po vzájemné domluvě s vychovateli a vyučujícím kroužku.