Škola jinak 23. 5. 2023


Semináře pro 1. stupeň

Semináře pro 5. třídy

Semináře pro 2. stupeň

Cíl:

 • Zpestřit žákům i učitelům výuku.
 • Dát prostor učitelům, studentům i rodičům k tomu, aby sdělili to, co je baví a čemu rozumí.
 • Dát možnost volby žákům. Podle vlastního uvážení si děti vyberou, co je zajímá.
 • Pracovat s různorodými věkovými skupinami společně tj. využít různých organizačních forem a metod.

Charakteristika:

 • Každý učitel, student nebo rodič nabídne jeden 90ti minutový seminář. Tedy dvě vyučovací hodiny s přestávkou.)
 • Stejný seminář povede v průběhu dopoledne 2x, pokaždé s jinými žáky.
 • Semináře musí mít vzdělávací charakter.
 • Každý žák absolvuje v průběhu dopoledne 2 různé semináře, na které se v příslušném termínu zapíše.

Organizace:

 • Žáci 1. až 4. ročníků se účastní seminářů určených pro 1. stupeň.
 • Žáci 6. až 9. ročníků se účastní seminářů určených pro 2. stupeň.
 • 7.50 se všichni žáci sejdou ve své kmenové třídě a třídní učitel zapíše docházku do třídní knihy.
 • Na začátku každého semináře zkontroluje vyučující přítomné žáky podle zápisových archů.

Pokyny pro přihlášení žáků:

 1. Žáci 2. stupně (6. – 9. třídy) se budou moci na semináře elektronicky zapisovat od pátku 12. 5.  od 18.00  do pondělí 15. 5. do 17.59 hodin, žáci 1. stupně (1. – 4. třídy) od pondělí 15. 5.  od 18.00  do středy 17. 5. do 23.59 Žáci 5. tříd se elektronicky NEzapisují, budou rozřazeni třídními.
 2. Žáci se budou přihlašovat v Bakalářích https://zsuprkova.cz/postup-pro-prihlasovani-na-akce-skoly-pres-bakalare/
 3. Maximální počet žáků ve skupině je omezen dle charakteru semináře.
 4. Každý žák se zapíše na dva různé semináře (první od 8.00 do 9.30, druhý od 10.00 do 11.30).

Pokyny pro žáky v den konání Školy jinak:

 1. Přestávku od 9.30 do 10.00 tráví žáci ve své kmenové třídě.
 2. Po ukončení druhého semináře v 11.30 se žáci sejdou s třídními učiteli ve své kmenové třídě a společně s třídním učitelem odejdou na oběd.
 3. Vyučování končí v průběhu páté vyučovací hodiny, nejpozději ve 12.00.
 4. Družina má po skončení Školy jinak normální provoz.
 5. Pokud se žáci samostatně nezapíší, budou jim semináře určeny třídním učitelem.

Odchody na oběd:

9. třídy12.00
8. třídy12.15
7. B12.30
7.A + 7.C12.15
6. B12.00
6. A11.45
5. třídy10.45
4. třídy11.45
3. třídy12.00
2. třídy12.15
1. třídy12.30

Dohled v jídelně – třídní učitelé + AP