Škola v přírodě


Třída 2.B paní učitelky Zaplatílkové a třída 2. A paní učitelky Dopitové uskutečnila v termínu od 10. do 14. října 2022 týdenní školu v přírodě na faře v Horním Maršově. Už v autobuse děti snědly dobré svačinky od maminek a po příjezdu na faru si hned vybalily své věci, protože po obědě je čekala Milada s Tomášem a Jakub s Jáchymem a Zdeničkou, kteří žáky překvapili dopisem od raka říčního. Ten nás všechny v Horním Maršově přivítal a škola v přírodě mohla začít.

V úterý ráno jsme společně vyrazili na výlet. Vystoupali jsme až na Rýchory, které mají  1001 m. n. m. Cestou žáci hledali bobečky lesních i domácích zvířátek a vyrobili si lesní paletu plnou přírodních barev. Vraceli jsme se krásně unavení, ale úžasně vyvětraní a všem se nám výlet moc líbil.

Ve středu si děti nejdříve obuly holínky a potom šly směrem k maršovské škole, kde hrály s lektory hry. Ve vodě žáci hledali a lovili malé živočichy, které pak sledovali pod lupou. Jepice a larvy brouků, které objevili v řece si odpoledne nakreslili. Byl to moc krásně strávený den.

Ve čtvrtek žáci na zahradě sbírali jablíčka na mošt, který jsme si odpoledne sami vyrobili a hledali jsme, co vše dalšího můžeme na zahradě najít. V lese jsme zase sbírali lišejníky a zahráli si hru na lýkožrouty. Po návratu z lesa jsme krmili kravičky a ovečky v blízkém okolí fary. Večer děti psaly rakovi pohledy, které potom vložily zpět do hrnce. Až si je rak přečte, bude vědět, co si děti ze školy v přírodě odnášejí.

V pátek ráno si žáci zabalili svačinu a přezůvky a do vlastnoručně vyrobeného papírového kufříku si uložili paletu, nakreslený koloběh vody a pohled pro raka říčního, který je celým týdnem provázel. Vzájemně jsme sdíleli, co se nám na škole v přírodě líbilo. Nakonec jsme se všichni rozloučili s Miladou, Tomášem, Jakubem, Jáchymem a Zdenou a poděkovali jim za to, jaký pro nás připravili báječný program. Škola v přírodě se dětem moc líbila a spousta z nich i poprvé poznala, jak je důležité se starat o přírodu a zvířátka.