Důležité info jídelny

Do 21. března 2021 jídelna nevaří

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole od 27. února do 21. března 2021. Školní jídelna v tomto období nevaří, všichni strávníci mají obědy odhlášené.

Vedení školy

Stravování žáka v době nepřítomnosti ve škole

Dle Školského zákona 561/2004 a vyhlášky o školním stravování 107/2005 – v době Nepřítomnosti žáka ve škole lze odebrat stravu za sníženou cenu pouze PRVNÍ DEN v čase 11:00 až 11:15 hod., ostatní dny nepřítomnosti musí být obědy ODHLÁŠENY.

Pokud NEBUDOU obědy od druhého dne nepřítomnosti odhlášeny, hradí žák plnou cenu oběda, tj. k ceně potravin budou připočteny i veškeré provozní náklady.

Plná cena oběda:Žáci1. – 4. třída61,- Kč
Žáci5. – 8. třída63,- Kč
Žáci9. třída65,- Kč

Tato částka se bude automaticky odečítat z konta, které má žák na stravovacím účtu ŠJ.

Objednávání stravy ve školní jídelně

Vážení rodiče, pro školní jídelnu stále platí zpřísněná hygienická pravidla. Z tohoto důvodu bude i nadále pro žáky a zaměstnance školy ZŠ a MŠ Úprkova k dispozici pouze jednotná strava. Děkujeme za pochopení.