Důležité info jídelny

Úřední dny v době letních prázdnin

16.8.2021 – 7 až 14 hod.
24.8.2021 – 7 až 14 hod.
26.8.2021 – 8 až 14 hod.

Jiný termín  lze po domluvě na tel. 495 263 407

Stravování žáka v době nepřítomnosti ve škole

Dle Školského zákona 561/2004 a vyhlášky o školním stravování 107/2005 – v době Nepřítomnosti žáka ve škole lze odebrat stravu za sníženou cenu pouze PRVNÍ DEN v čase 11:00 až 11:15 hod., ostatní dny nepřítomnosti musí být obědy ODHLÁŠENY.

Pokud NEBUDOU obědy od druhého dne nepřítomnosti odhlášeny, hradí žák plnou cenu oběda, tj. k ceně potravin budou připočteny i veškeré provozní náklady.

Plná cena oběda:Žáci1. – 4. třída61,- Kč
Žáci5. – 8. třída63,- Kč
Žáci9. třída65,- Kč

Tato částka se bude automaticky odečítat z konta, které má žák na stravovacím účtu ŠJ.

Objednávání stravy ve školní jídelně

Vážení rodiče, pro školní jídelnu stále platí zpřísněná hygienická pravidla. Z tohoto důvodu bude i nadále pro žáky a zaměstnance školy ZŠ a MŠ Úprkova k dispozici pouze jednotná strava. Děkujeme za pochopení.