Trash hero


I když Den Země připadá až na pátek (22.4.), příležitost k osvětě jsme si našli už dnes. Díky neziskové organizaci Trash Hero jsme se dozvěděli něco o odpadech a jejich recyklaci a připomněli si správné chování v přírodě. Na památku ještě děti dostaly tematickou knížku s příběhem a úkoly. Doufáme, že se naše děti budou k planetě Zemi chovat zase o něco zodpovědněji.

Martina Hebelková