Trvalé příkazy plateb obědů žáků 9. tříd


Všechny strávníky, kteří končí docházku do ZŠ, prosíme o zrušení trvalých příkazů na platbu obědů. Děkujeme