Tvorba olympijské vlajky a medailí


Minulý týden jsme začali téma „Letní olympijské hry“. Děti se seznámily s různými sporty, které se na LOH objevují. Vytvořili jsme si proto vlajku a upekli jsme si medaile z perníkového těsta. 

Tereza Kulhánková