TVP – Za zvířátky do lesa a do pohádky ( 18.10. – 21.10.)


Nadále si s dětmi povídáme o lese a zvířátkách. Děti rozvíjely slovní zásobu dramatizací pohádky „O hříbku“. Pokusily se přijít na odpověď, proč se po dešti vešlo pod hříbek více zvířátek? Procvičily jsme prostorové pojmy, vyzkoušely lesní úkoly na interaktivní tabuli a v závěru děti hádaly, komu patří parůžky.

Jana Moníková