Upozornění na dokončení migrace Google -> Microsoft


Z provozních důvodů škola přešla od Googlu k Microsoftu. E-mail se již déle nenachází na adrese gmail.google.com, ale na adrese outlook.live.com. Školní e-learningový systém již není classroom.google.com, ale teams.microsoft.com. Všichni žáci druhého stupně byli proškoleni v práci jak s novým e-mailem, tak s novým vzdělávacím systémem MS Teams.

E-mailové adresy učitelů i žáků zůstaly stejné, změnila se adresa, kde se mají přihlašovat (outlook.live.com), a heslo. Doposud však bylo možné se na starý Gmail přihlásit a poslat ze starého Google emailu zprávu (ale jakákoliv nová zpráva poslaná vám už přišla jen a pouze na Outlook). To způsobovalo určité problémy a proto k dnešnímu dni byly všechny staré žákovské Gmaily smazány.

Jestliže máte například na mobilu přihlášený školní Google účet, objeví se vám zpráva o odhlášení z ůčtu. Tento starý školní Google účet odeberte a potřebujete-li Google účet, můžete si založit zdarma vlastní nový soukromý (a samozřejmě, musíte být starší 13 let, což je pravidlo Google pro zakládání soukromých účtů).

Děkuji za pochopení
RNDr. Tomáš Hornik, Ph.D.

PS: opakovaný problém je, že se někteří žáci přihlašují přes vyhledávání „microsoft“ ve vyhledávači. To velmi často najde stránky Microsoft pro business, ale naše účty jsou vzdělávací. V takovém případě se může během přihlašování objevit hláška, že zadaný účet neexistuje. Existuje. Prostě použijte odkazy výše…
Dále žáci často chodí s tím, že „se nejde přihlásit.“ Jde. Opište své přihlašovací jméno a heslo pořádně. Všechny žáky, kteří s tímto problémem přišli, šlo úplně bez problémů pomocí jejich přihlašovacích údajů přihlásit.