Vánoční tvoření


Ani letos se nebudou moci žáci pochlubit svým vánočním tvořením na prodejní výstavce, která se měla konat 15. prosince. V rámci pracovních činností jsme nezaháleli a vyráběli. Svou tvorbu si děti odnesly domů anebo ji věnovaly na výzdobu školy. A tak na nás ve škole už dýchá vánoční atmosféra.