Ve městě i na vesnici rozhlédni se přes silnici


(2. třída)

V týdnu 15. 2. – 19. 2. 2021 jsme s dětmi probírali téma dopravy. Rozdělovali jsme, jaké dopravní prostředky jezdí po silnici, kolejích, které létají ve vzduchu nebo plují po vodě. Rozpoznávali jsme zvuky dopravních prostředků a vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí. Při vycházkách po okolí jsme hledali dopravní značky a říkali jsme si, co znamenají a jak se máme podle nich chovat. Vyzkoušeli jsme si, jak je vidět chodec, při snížené viditelnosti, v oblečení s reflexními prvky a bez nich. Procvičovali jsme pravolevou orientaci. Hráli hry na dopravu, prolézali látkovým tunelem, procvičovali kotoul vpřed. Na hře „Poznám nebezpečí“ jsme poznávali vhodné a nevhodné chování na komunikaci a v dopravních prostředcích. Třídili jsme dopravní značky podle geometrických tvarů. Vyzkoušeli jsme si, jak se chovat při přecházení vozovky nebo kam se obrátit, koho přivolat při nebezpečí. Některé dětí dokážou rozeznat telefonní čísla policie, hasičů a záchranné služby. Naučili jsme se nové písničky, „Tú, tú, tú auto už je tu“, “Jede, jede vlak“, „Jede, jede mašinka“. Děti měly na třídě spoustu pracovních listů a zajímavých pomůcek, na kterých mohly procvičovat jemnou motoriku, rozvíjet slovní zásobu, procvičovat stříhání, čísla i písmenka. Myslím, že jsme si týden s „dopravou“ společně užili.

Vlaďka Hrušová