Velikonoční tvoření a hledání vajíček


Spolu s žáky z páté družiny jsme pro další děti vytvořili výtvarnou a pátrací velikonoční akci. První den akce děti tvořily svá vlastní nápaditá vajíčka, pro jejichž tvorbu mohly využít mnoho různých výtvarných technik – enkaustiku, kresbu mazacími uhly nebo olejovými pastely, lepenou koláž nebo monochromní kresbu černým fixem a tuší. Následující den proběhla na školní zahradě soutěžní pátrací akce po ztracených vajíčkách, kdy se vítězem stal žák s největším počtem nalezených kraslic. Jelikož se ale všechny děti při pátrací akci s plným nasazením snažily zatoulaná vajíčka nalézt, každý byl nakonec náležitě odměněn. Nalezená vajíčka jsme v závěru akce zavěsili na vrbové proutí zdobící kmen stromu při vchodu do školních šaten. Sváteční strom s kraslicemi zde bude stát a zdobit vchod školy až do velikonočních prázdnin. Na svátky si děti mohou svá vajíčka ze stromu odnést, aby s nimi ozdobily své domovy.

Vychovatel: Johan Jirka