Vypouštění holubů


Jako každý rok na konci školního roku se uskutečnila akce „Vypouštění holubů“. Pod heslem „Za každého odcházejícího předškoláka, jeden vypuštěný holub do světa“ jsme se sešli ve středu 23.6.2021 abychom nejprve shlédli video „Ohlédnutí za školním rokem“ a následně na zahradě vypustili holuby. Celou akci zakončilo posezení v opékáním buřtů.

Martin Jílek