Výuka od 12. 4. 2021


Vážení rodiče, milí žáci,

v případě, že od pondělí 12. dubna nastoupí žáci 1. stupně do školy „rotačně“, bude výuka probíhat následovně:

Prezenční výuka tj. žáci jsou ve škole:

 • Liché týdny: 1.A, 2.A, 2.C, 3.A, 4.A a 5.A
 • Sudé týdny: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B a 5.C

Týden od 12. 4. 2021 je lichý.

Školní družina

 • Ranní družina bude otevřena.
 • Odpolední školní družina bude v provozu v plném rozsahu.

Školní klub

 • Školní klub bude fungovat bez omezení.

Školní jídelna

 • Školní jídelna bude v provozu.
 • Žáci, kteří nebudou osobně přítomni ve škole, si mohou obědy vyzvednout v čase od 11.00 – 11.15 u výdejního okénka, nevstupují do jídelny.
 • Žáci na prezenční výuce budou mít obědy automaticky přihlášené.

Organizační pokyny

 • Žáci, kteří v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se budou vzdělávat distančně včetně online hodin dle zavedeného “žlutého rozvrhu“.
 • Žáci, kteří budou osobně přítomni ve škole, se budou vzdělávat v homogenních skupinách, tj. v rámci jedné třídy.
 • Pro prezenční výuku platí rozvrh platný od 1. září 2021.
 • Do školní jídelny budou žáci chodit v přesně stanovený čas v rámci vyučování.
 • V prostorách a areálu školy musí žáci nosit respirátory nebo zdravotnické roušky.
 • Testování žáků upřesníme dle pokynů MŠMT.
 • Žáci s pozitivním testem nemohou být přítomni ve škole. Škola bude kontaktovat rodiče, kteří si dítě vyzvednou.