Den Země

Dne 16.dubna proběhl na naší škole tradiční projektový den „DN ZEMĚ“. (tento termín byl vybrán kvůli kolizi přijímacími zkouškami na SŠ a s velikonočními prázdninami).

Hlavní náplní byla samotná realizace Dne Země v areálu školy. Žáci druhého stupně, konkrétně ze 7.B, připravili soutěžní stanoviště pro své mladší spolužáky. Celou trasu prošli postupně všichni žáci od prvního po pátý ročník. Součástí trasy bylo třídění odpadů zábavnou formou, sběračská soutěž, skládání přírodovědného puzzle, poznávání přírodnin a další. Celkem žáci absolvovaly 10 stanovišť. Trať absolvovalo cca 200 žáků. Soutěže připravilo 24 žáků.

Odpoledne jsme ještě se sedmáky vyrazili do Přírodní památky Na Plachtě, kde jsme absolvovali ekologický program spojený s pátráním.

Akci předcházela čtyřkolová soutěž zaměřená na ochranu přírody pro žáky druhého stupně. Otázky měli žáci vyvěšené na webových stránkách školy i na přírodovědné nástěnce. Nejlepší řešitelé obdrželi odměny. Účastníci soutěží a organizátoři Dne Země měli možnost navštívit dvě zoologické zahrady v Praze a v Liberci. Exkurze proběhly na začátku června, kdy bylo příhodné počasí. V pražské zoo děti zpracovávaly několik zadaných úkolů. V liberecké zoo jsme absolvovaly besedu s ošetřovatelem šelem.

Doufáme, že i v příštím roce budeme moci tuto akci uskutečnit.

SOUTĚŽ NAŠÍ PŘÍRODOU

Od dubna probíhala soutěž pro žáky od 5. do 9.ročníku s názvem Naší přírodou. Kola byla čtyři, každé s 5 otázkami.

Nejúspěšnější soutěžící jsou:

  1. Anežka Zinkeová (9.A) 20 bodů
  2. Tereza Pelantová a Pavlína Hladíková (8.B) a Adéla Holemá (7.A) 18 bodů
  3. Veronika Dítětová (8.B) 17 bodů

Výhercům i všem ostatním soutěžícím děkuji za účast a v příštím roce nashledanou.

Akce ke Dni Země proběhly s přispěním města Hradec Králové a ZŠ a MŠ Úprkova