Environmental realiteach

aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí

„Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli.“

Helen Keller
(Tato žena jako první člověk dokončila studium na Harvardově univerzitě)

Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět.“

Václav Bělohradský
(Současný český filosof a sociolog)

Projekt je komplexní úkol spjatý s životní realitou, s nímž se žák identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího výsledku (výstupu) projektu, pro jehož obhajobu a hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získaných zkušeností.

Projekt Environmental realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí je určen třídním kolektivům 8. ročníku základních škol v Královéhradeckém kraji. Je zaměřen na volbu povolání, žáci se naučí využívat poznatky z oblasti sebepoznání při rozhodování o svém budoucím zaměření, získají informace o tom, co je vůbec náplní některých povolání. V rámci exkurzí navštíví nějaká pracoviště v kraji nebo střední školy, kde budou mít šanci diskutovat se studenty o tom, co je k přípravě na tu konkrétní školu potřeba znát apod.

Při práci na projektu si žáci postupně navyknou po etapách plánovat důležité životní kroky, hodnotit dosažené cíle, naučí se stanovovat si reálné cíle. Uvědomí si nevyhnutelnost změn v životě, se kterými se budou muset po odchodu ze základní školy vyrovnat a poznají způsoby, jak se na ně připravit, aby je zvládli. Získají přehled o nabídkách vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání, poznají místní možnosti a příležitosti. Žáci se také seznámí s postupy při přijímání uchazečů o studium na středních školách a při přijímání do zaměstnání. Naučí se zvažovat klady a zápory jednotlivých profesí a realisticky hodnotit své šance ve vybraném povolání na trhu práce.

Projekt je celoroční a na závěr by každý žák měl vyhodnotit míru vlastní odpovědnosti za volbu budoucího povolání.