Kampaň Litter less

Odpady jsou jedním z globálních problémů. Na světě se stale zvyšuje množství odpadů a jsou skupiny lidí, kteří se tímto problémem zabývají. Jednou z aktivit je mezinárodní kampaň Litter less, kterou řídí Nadace pro ekologickou výchovu Ecoschools a jsou do ní zapojeny země celého světa. V Evropě to je 138 škol, v Americe 8, v Austrálii 6 a v Africe 19. A ZŠ Úprkova je jednou z nich.

V listopadu 2014 jsme tedy vstoupili do této kampaně, jejímž cílem je snížit množství odpadků a ovlivnit chování lidí v tomto problému.

V rámci tohoto projektu jsme uskutečnili některé activity, které, doufáme, povedou ke snížení množství odpadů. Jsou popsány v následujících článcích.

7 kroků kampaně

  1. Vstup do kampaně a informování žáků o kampani
  2. Plán kampaně + kritéria – tvořil Ekotým
  3. Informování v médiích o kampani – školní rozhlas, časopis, stránky školy
  4. Zapojení témat kampaně do výuky – spojeno s přípravou na dny činu
  5. Den činu 1 – úklid břehů řeky Orlice v okolí školy
  6. Den činu 2 – Obrázková zahrada + dílny Litter less, zakoupení a umístění košů na tříděný odpad do školní jídelny a koše na hliník
  7. Zhodnocení kampaně – provedl Ekotým

Vstup do kampaně

Den činu – Obrázková zahrada