Terénní kurz Běleč

Ve dnech 23. -26.září 2014 proběhl tradiční projekt „Terénní kurz Běleč“.. (tento termín byl vybrán kvůli problémům s ubytováním v tradičním jarním termínu. Těmto okolnostem květen x září jsme museli poněkud upravit i program).

Hlavní náplní byla samotná realizace kurzu. Díky podpoře magistrátu se kurzu mohl zúčastnit větší počet žáků. Žáci druhého stupně, především z osmých a devátých ročníků, kteří navštěvují volitelný předmět biologicko-geologická praktika, tvořili hlavní skupinu účastníků. Akce se konala pro 37 žáků, program obstarávali tři dospělí. Ubytováni jsme byli v táboře J.A.Komenského v Bělči.

Hlavní náplní kurzu bylo přírodovědné a historické prozkoumávání okolí. Děti byly rozděleny do skupin po 3 – 4 žácích. Tyto skupiny po celou dobu trvání kurzu zpracovávaly témata věnovaná vodě, lesu, dřevinám, houbám, ochraně přírody. Na závěr kurzu každá ze skupin prezentovala před ostatními svou práci. Všechny skupiny doplnily své vystoupení i ukázkami přírodnin.

V okolí jsme si prohlédli písník Marokánka a lesy vzniklé rekultivací po těžbě písku. Ve skanzenu v Krňovicích jsme viděli způsob života v našem kraji v minulosti i staré původní odrůdy ovoce. V Potštejně život vyšších vrstev. Prošli jsme část toku řeky Orlice z Litic do Potštejna. Mnozí uspěli velmi dobře v soutěži poznávání přírodnin. Podařilo se nám spatřit nejenom chráněné skokany, ale i dva ledňáčky. Starší žáci navštívili malou vodní elektrárnu.

V Bělči jsme viděli ukázky výcviku záchranářských psů. A zbyl i čas na naučný film a každodenní večerní test. Využili jsme i možnost zkoumat rybník zblízka a děti mohli vyzkoušet plavbu na pramicích.

Nejlepší celkové výsledky:

  1. Eliška Veselská 8.B
  2. Zuzana Votroubková 8.B
  3. Barbora Kodytková a Viktorka Nováková 7.A
  4. Kateřina Hamplová 9.B

Doufáme, že i v příštím roce budeme moci tuto akci uskutečnit.

Akce kurz Běleč proběhla s přispěním města Hradec Králové a ZŠ a MŠ Úprkova