Umíme číst v krajině

Česko-německý projekt zaštítěný u nás střediskem ekologické výchovy SEVER.

Do projektu byly zapojeny tři skupiny žáků: 7.A  7.B  a žáci 9.ročníku navštěvující předmět biologicko-geologická praktika. Každá skupina se sešla s lektorkou a absolvovala dvouhodinový program zaměřený na ochranu přírody a chráněná území v nejbližším okolí. Jednotlivé třídy potom vytvářely po skupinách vlastní návrhy informačních tabulí pro chráněná území. Následovaly tři exkurze do jednotlivých lokalit. V přírodní památce Na Plachtě jsme lovili hmyz smýkáním, pozorovali rostliny a odlovili několik obojživelníků. Seznámili jsme se i s historií a současností tohoto území.  Jedna třída navíc absolvovala i pátračku – quest s hledáním odměny. V lokalitě Mazurovy chalupy jsme pracovali na louce i  v lese, zapojily jsme i jiné smysly než obvykle. Poslední z exkurzí byla na nivní louky v okolí řeky Orlice. Zjistili jsme, jaký význam mají  pro přírodu meandry nebo luční porosty. A také jak zákeřné může být velké horko či alergie.

Přes všechny nástrahy se žáci s programem vypořádali statečně a doufám, že i ostatní budou mít možnost něco podobného zažít.

J.Marečková