Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Novinky Mateřské školy Holubova

Úhrada za předškolní vzdělávání pro rok 2020/20201
Kdo vydal: Martin Jílek      Kdy: 2020-06-19 10:38:52

Rada města Hradec Králové svým usnesením RM/2020/617 stanovila úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ve výši 600Kč/dítě/měsíc.