Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Novinky Mateřské školy Holubova

Oznámení o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2018-04-16 16:13:44

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

V termínech: 11.5.2018  10 – 17 hodin a  12.5.2018  09 – 12 hodin

Zápis pro MŠ Holubova 792 – proběhne v kanceláři vedoucího učitele

 

Vážení rodiče, 

k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. Klikněte na tento odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/holubova a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější.

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1, po dohodě se zřizovatelem školy stanovuje pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

 

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31.08.2018 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2017, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Děti, které k 31.12.2018 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2018/2019 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  4. Ostatní děti od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Podle stanovených pravidel budou postupovat ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, nabývají účinnosti ode dne vyhlášení.

V Hradci Králové dne 20.4.2018

Č.j. zsuprk_183/2018

 

Mgr. Bc. Petr Lehký (ředitel školy)


Den otevřených dveří
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2018-04-10 09:26:13

Den otevřených dveří proběhne v MŠ Holubova v pátek 4.5.2018 10:15-11:30 + 14-15hod.


Zubní kartáčky v MŠ
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2018-03-28 10:03:54

V úterý 27.3. jsme v MŠ absolvovali preventivní program studentů LF UK zaměřený na péči o chrup. Značná část dětí má již kartáčky tak opotřebované, že neplní svoji funkci. Prosíme rodiče, aby dětem zkontrolovali zubní kartáčky a případně koupili nové.

děkujeme


Výzkumné šetření v MŠ
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2018-03-22 08:30:35

Vážení rodiče,

jmenuji se Marie Menšíková a jsem studentkou Univerzity Hradce Králové. V rámci svého oboru zpracovávám diplomovou práci na téma Pohybová aktivita dětí ve státní mateřské škole, v mateřské škole s alternativním zaměřením a v dětské skupině s prvky Montessori.

Vaše mateřská škola se zúčastní výzkumu, který bude monitorovat pohybovou aktivitu dětí ve věku od 4 do 6 let. Jste-li příznivci zdravého životního stylu a máte zájem zjistit, jak moc se Vaše dítě ve školce hýbe, tak máte možnost přihlásit jej do tohoto výzkumu. Pro zájemce jsou k dispozici bližší informace v přiloženém dokumentu, nebo na níže uvedené emailové adrese.                                                           

Email: marie.mensikova@uhk.cz


Přednášky pro rodiče i veřejnost
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2018-04-10 09:09:48

Na druhé pololetí školního roku 2017/2018 (v rámci projektu Úprkovy šablony 2016) jsme připravili pro zájemce nejen z řad rodičů tzv. odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Obsah setkávání (přednášek) je primárně určen pro rodiče dětí v posledním ročníku MŠ a má za cíl pomoci rodičům při přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

V každém měsíci proběhne jedno setkání dle níže uvedeného seznamu. Obsah jednotlivých setkání naleznete pod odkazem "Užitečné info". Věříme, že budete s tématy spokojeni a těšíme se na hojnou účast. Zahájení je vždy 16:30hod. - 18:30hod.

14.5.2018 - Jak podpořit to pozitivní i u těch „horších“ dětí? (Soňa Procházková)

25.6.2018 - Nadané děti ve škole (Soňa Procházková)