Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Úprkova 1
Loading

Novinky Mateřské školy Holubova

Ukončení sběru kaštanů
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2017-10-13 13:23:49

Ve čvrtek 19.10. ukončíme sběr kaštanů. 


Pohádkový předškolák + kroužek AJ
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2017-10-15 12:23:11

Připomínáme: v příštím týdnu proběhne kroužek AJ v úterý! Ve čtvrtek je pohádkový předškolák!

Pokud nemáte v MŠ vyplněné zplnomocnění k odvádění na pohádkového předškoláka, musíte si děti na akci přivést osobně!

 


Příspěvek do spolku
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2017-10-11 18:43:04

Připomínáme členům Spolku přátel MŠ Holubova uhradit příspěvek 600,-Kč.


Marťánek s Hvězdičkou
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2017-10-09 19:26:00

Maskotům tříd Marťánkovi a Hvězdičce je ve školce moc smutno. Rádi by zase někam vyrazili na výlet....


Souhlas s odváděním
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2017-10-09 09:46:31

Prosíme rodiče dětí, které navštěvují kroužek AJ případně kroužek "Pohádkový předškolák", aby vyplnili v MŠ souhlas s převzetím dítěte.

děkujeme


Pozvánka na přednášku
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2017-09-22 18:56:38

Zveme všechny rodiče na přednášku významné české osobnosti Jana Muhlfeihta pořádanou v ZŠ 25.10.2017

 


Spolek přátel MŠ Holubova - Sběr kaštanů
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2017-09-13 09:10:09

Od 18.9.2017 zahajujeme sběr kaštanů pro společnost Lesy ČR. Výtěžek bude poukázán na účet spolku.

Zvážené kaštany sypejte do připravených pytlů před MŠ. Papírek se jménem a množstvím odevzdávejte ve třídách.

Tři nejlepší sběrači z každé třídy budou vyhodnoceni.

děkujeme


Testování MENSA
Kdo vydal: Jílek      Kdy: 2017-09-13 08:53:25

Vážení rodiče, 

ZŠ Úprkova je školou spolupracující s Mensou ČR. Díky tomu máme možnost zprostředkovat našim dětem IQ testování za zvýhodněných podmínek. Testování v tomto školním roce proběhne ve středu 8. listopadu 2017. Testování je pouze pro zájemce, kteří se přihlásí – bližší informace o přihlášení viz níže.

Přihlášené děti budou testovány v průběhu dopoledne.

Testování bude provádět společnost Mensa pomocí mezinárodně uznávaného standardizovaného testu, schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti.

Samotný test trvá 40 minut. Každý, kdo se tohoto testu zúčastní, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Testy jsou kalibrované s ohledem na věk. Výsledkem je u nejstarších (14+) IQ hodnota, u mladších percentil (relativní umístění vzhledem k ostatním posuzovaným na stupnici do hodnoty 100) a u nejmladších (do 7 let) percentilové pásmo.

Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99-100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR. Testování je určeno pro všechny žáky od věku 5ti let. Testy jsou neverbální, vypracovávají se formou tužka-papír.

Výsledky testování jsou důvěrné, děti je dostanou poštou na jejich adresu do 3 týdnů od testování. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování, kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.

Na jednu skupinu je potřeba 20-25 minut na seznámení s testem, administrativu a 40 minut čistého času na vlastní test. Celkem tedy 65 minut na 1 skupinu.

Snížená cena testu pro testování ve škole je 150,- Kč/dítě (standardní je 200,-) a hradí ji rodiče v případě, že o test mají zájem. Testující vybírá peníze přímo na testování od dětí oproti dokladu o zaplacení. Ti, kteří zapomenou, dostanou složenku. 

Zároveň je možnost přihlášení i pro veřejnost, toto testování proběhne stejný den během odpoledních hodin za standardních cenových podmínek, které jsou k náhledu na stránkách Mensy ČR.

V případě zájmu o testování dítěte je třeba vyplnit papírovou přihlášku (slouží i jako souhlas zákonného zástupce a bez ní nelze testování provádět), V případě zájmu o testování dítěte je třeba vyplnit papírovou přihlášku, kterou dostanete na požádání u vedoucího učitele a ZÁROVEŇ se přihlásit i na stránkách společnosti Mensa, a to na následujících odkazech:

Testování dětí: http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=8084

Testování dospělých: http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=8085

V případě testování dospělých se stačí přihlásit pouze elektronicky.

V případě jakýchkoliv nejasností či dodatečného vyzvednutí papírové přihlášky pište na maly@zsuprkova.cz