Třídní schůzky

První třídy – 7. 9. 2021,

23. 9. 2021,

11.11. 2021,

13. 1. 2022,

21. 4. 2022

9. 6. 2022

vždy ve čtvrtek – 1. stupeň od 16.00 a 2. stupeň od 16.30 hodin