Škola ZŠ Úprkova

Obědy ve školní jídelně od 18.11.2020

Vážení rodiče, od středy 18.11. bude v provozu školní jídelna. Pokud si žáci 3. - 9. ročníků objednali oběd, budou si jej moci vyzvednout v době od 13.00 - 14.00 hodin. Oběd jim bude vydán do jídlonosičů u výdejního okénka - na rampě. Žáci nevstupují do jídelny. Pokud se od příštího týdne navrátí do škol i další žáci, budou se obědy do jídlonosičů vydávat standardně od 11.00 do 11.15 hodin, též u venkovního okénka...
[ Pokračovat ve čtení ]


První a druhé třídy – návrat do školy

Vážení rodiče, od středy 18.11.2020 se vrací do školy žáci 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat dle jejich rozvrhu, který byl stanoven na začátku školního roku. Funguje ranní i odpolední družina. Pokud žáci standardně navštěvují školní jídelnu, mají přihlášené obědy. Povinností žáků i učitelů je nosit roušky, a to i v průběhu vyučování. Nezapomeňte penály, přezůvky, svačiny a aktovky. Notebooky nechte doma. Škola...
[ Pokračovat ve čtení ]


Pohádkový Předškolák se přesouvá na prosinec

Předškolák se přesouvá z října na prosinec. V případě změny Vás budeme...
[ Pokračovat ve čtení ]