Studijní materiály

První stupeň – 1. a 2. třída

První stupeň – 3. až 5. třída

Matematika

Matematická a fyzikální olympiáda

Zadání těchto olympiád je jako vždy pro domácí řešení. Máte na to dostatek času.
Odevzdání je plánováno až po pololetí. Požadavky a zadání najdete na internetových stránkách:

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Zeměpis

Dějepis

Fyzika

Přírodopis

Biologická olympiáda

Studijní materiály naleznate na: www.biologickaolympiada.cz
záložka vlevo – aktuální ročník – 53.ročník
studijní texty kategorie  C a D ( + seznam organismů k poznávání a  náměty na úkoly)

Chemická olympiáda

Občanská a rodinná výchova

Hudební výchova