Přihlašování obědů

Přihlásit nebo odhlásit stravu je možné den předem nejpozději do 10.30 hodin.

Možnosti přihášení/odhlášení stravy:

1. Internet

www.strava.cz 
Výběr jídelny: 5636  
Uživatel: = Identifikační číslo, které je každému strávníkovi přiděleno při zahájení stravování/koupi čipu
Heslo: každému strávníkovi je přiděleno při koupi čipu, je možné si jej kdykoliv změnit

2. V šatně jídelny – přiložením čipu k „objednávkovému stroji“

3. Na emailové adrese: jidelna@zsuprkova.cz

4. Telefonicky v nezbytně nutných případech na čísle 495 263 407