Naučná stezka

Naučná ekologická a dendrologická stezka „ČESKÁ KRAJINA“

Naše naučná stezka informuje o běžných dřevinách, které jsou v našem kraji obvyklé. Zároveň představuje zjednodušenou ukázku ekosystémů, které se podílejí na vzhledu krajiny Východních Čech. Je to především ekosystém lesa – jehličnatý i smíšený, s běžnými dřevinami, stromy a keři. Dalším ekosystémem je louka včetně přechodových ekotonů. Vodní ekosystém je prezentován malým rybníčkem s přilehlým mokřadem s bahenními rostlinami. Skalka představuje aridní prostředí se suchomilnými rostlinami. Na ploše zhruba 15 m2 je založena květnatá louka s typickými rostlinami.

Nasměrování stezky od severu k jihu jakoby simuloval umístění těchto ekosystémů od horských dřevin a podhorských jehličnatých lesů k nížinným smíšeným až listnatým lesům s loukami a rybníky.

Na jednotlivých zastávkách jsou umístěny obecnější informace o ekosystému, u jednotlivých dřevin pak jsou uvedeny konkrétní údaje o příslušné rostlině.

Součástí stezky jsou i ukázky okrasných dřevin-keřů, které tvoří přirozený předěl mezi naší naučnou stezkou a prostorem pro sportování. Nestříhaný živý plot je pak místem pro hnízdění ptáků, úkryt celé řady živočichů, odhlučňuje prostředí a zachytává prach. Plní více funkcí včetně estetické. Na pergole jsou umístěny popínavé dřeviny použitelné v interiéru zahrad.

Celková plocha naučné stezky je přibližně 1000 m2.

Naučná stezka byla otevřena 11.září 2003 pro žáky hradeckých škol a ostatní veřejnost.

Novinky na naučné stezce „Česká krajina“

V roce 2013 jsme za finanční podpory revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a sponzorského daru Lesů ČR naučnou stezku revitalizovali a doplnili novými vzdělávacími prvky. Revitalizace zahrnovala prořezání lesíku, kde stromy od svého vysazení již narostly a bylo potřeba zredukovat jejich počet. Byl obnoven i ekosystém květnaté louky, aby zde žáci mohli sledovat typické zástupce klasických českých luk, kteří po několika letech z tohoto kousku louky již vymizeli. Největšího zásahu se dočkal rybníček, představující vodní ekosystém. Byl dovybaven folií a opraveným břehem a přibyli také noví zástupci rostlinné říše. Také některé naučné cedule již neplnily svoji funkci a byly opraveny.

Nové prvky na naučné stezce představují „Hmyzí hotel“, kde mohou děti pozorovat rozmanité druhy hmyzu, „ubytované“ v různých materiálech – dřevo, sláma, klacíky, děravé cihly apod. Do broukoviště se nastěhovaly typické druhy brouků, kteří ke svému životu potřebují odumřelé dřevo. Na zvonkohře z rozdílných druhů dřev se děti učí, jak které dřevo vypadá a k čemu se používá.

O celou rekonstrukci se postarala firma Natura servis Hradec Králové.

Fotografie najdete ZDE.

Seznam dřevin na naučné stezce „ČESKÁ KRAJINA“:

01. Dřišťál obecnýBerberis vulgaris L.Dřišťálovité
02. Kalina tušalajViburnum lantana L.Zimolezovité
03. Hlošina úzkolistáEleagnus angustifolia L.Hlošinovité
04. Svída krvaváCornus sanguinea L.Svídovité
05. Smrk ztepilýPicea abies L.Borovicovité
06. Smrk pichlavýPicea pingeus L.Borovicovité
07. Smrk omorikaPicea omorika PURKYNĚBorovicovité
08. Jedle bělokoráAbies alba MILLERBorovicovité
09. Jedlovec kanadskýTsuga canadensis CARR.Borovicovité
10. Douglaska tisolistáPseudotsuga menziesii FRANCOBorovicovité
11. Modřín opadavýLarix decidua MILLERBorovicovité
12. Jalovec obecnýJuniperus communis LCypřiškovité
13. Tis červenýTaxus baccata L.Tisovité
14. Borovice horská, klečPinus mugo TURRABorovicovité
15. Borovice vejmutovkaPinus strobus L.Borovicovité
16. Borovice lesníPinus sylvestris L.Borovicovité
17. Borovice černáPinus nigra ARNOLDBorovicovité
18. Borovice žlutáPinus ponderosa L.Borovicovité
19. Rakytník řešetlákovýHippophaë rhamnoides L.Hlošinovité
20. Střemcha hroznovitáPrunus padus L.Růžovité
21. Jeřáb obecný, ptačíSorbus aucuparia L.Růžovité
22. Třešeň ptačíCerasus avium L.Růžovité
23. Olše lepkaváAlnus glutinosa Gaertn.Břízovité
24. Bříza bradavičnatáBetula pendula ROTHBřízovité
25. Habr obecnýCarpinus betulus L.Břízovité
26. Vrba nachováSalix purpurea L.Vrbovité
27. Topol osikaPopulus tremula L.Vrbovité
28. Buk lesníFagus sylvatica L.Bukovité
29. Dub červenýQuercus rubra L.Bukovité
30. Javor mléčAcer platanoides L.Javorovité
31. Javor klen, horskýAcer pseudoplatanus L.Javorovité
32. Javor babykaAcer campestre L.Javorovité
33. Javor tatarskýAcer tataricum L.Javorovité
34. Jasan ztepilýFrakcinus excelsior L.Olivovníkovité
35. Zimolez tatarskýLonicera tataricaZimolezovité
36. Šeřík opadavýSyringa vulgaris L.Olivovité
37. Brslen evropskýEuonymus europaeus L.Jesencovité
38. Řešetlák počistivýRhamnus cathartica L.Řešetlákovité
39. Trojpuk žlutavýDeutzia magnificaHydrangeaceae
40. Kdoulovec japonskýChaenomeles japonicaRůžovité
41. Dub zimníQuercus petraeaBukovité
42. Dub letníQuercus roburBukovité
43. Olše šedáAlnus incena L.Břízovité
44. Dřín obecnýCornus masDřínovité
45. Krušina olšováFrangula alnusŘešetlákovité
46. Javor jasanolistýAcer negundoJavorovité
47. Trnovník akátRobinia pseudocociaBobovité
48. Kalina obecnáViburnum opulus L.Zimolezovité
49. Bez hroznatýSambucus racemosaZimolezovité
50. Pámelník poříčníSymphoricarpos rivularisZimolezovité
51. Čimišník stromovitýCaragana arborescens Lam.Bobovité
52. Vistárie květnatáWisteria floribunda Wild.Bobovité
53. Zimolez HenryůvLonicera henryi Hemsl.Zimolezovité
54. Zimolez TellmannůvLonicera tellmanniana Magyar.Zimolezovité
55. Rdesno baldžuánskéPolygonum baldschuanicumRdesnovité
56. Trubač kořenujícíCampsis radicans Lour.Trubačovité
57. Akébie pětičetnáAkebia guintata Houtt.Kokylovité
58. Lípa srdčitáTilia cordataLípovité
59. Zlatice převisláForsythia suspensaOlivovníkovité
60. Jinan dvoulaločnýGinkgo bilobaJinanovité