Školní akce

Celoškolské akce

Dny otevřených dveří:23.11. 2022(st)
8.3. 2023(st)
Zápis do prvního ročníku:14.4. – 15.4. 2023(pá – so)
Prevence rizikových jevů:podle celoročního plánu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:zaměřeno na studium speciální pedagogiky,
psychologie, jazyků, aprobační studia a ICT

Projektové dny

16. 11. 2022(středa)HRADEC KRÁLOVÉ – SALON REPUBLIKY
22. 3. 2023(středa)DEN VODY
21. 4. 2023(pátek)DEN ZEMĚ
23. 5. 2023(úterý)ŠKOLA JINAK
1. 6. 2023(středa)ÚPRK KOLEM ORLICE
16. 6. 2023(pátek)ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ
23. 6. 2022(pátek)OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ