Přijímací řízení

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

Odkaz pro elektronický zápis

Vydání Městské karty

Vážení rodiče,

pokud byste pro svoje dítě chtěli zřídit městskou kartu, stáhněte si, prosím, tento přiložený formulář a vyplňte jej. K formuláři přiložte fotografii dítěte. Vyplněný formulář přineste k zápisu.

Městskou kartu obdrží všichni budoucí žáci 1. tříd v Hradci Králové zdarma. Karta jim bude předána při nástupu do 1. třídy ZŠ.

V Hradci Králové 8.3.2023