Přijímací řízení

Odkaz pro elektronický zápis pro školní rok 2024/2025

Oznámení a kritéria k zápisu dětí pro školní rok 2024/2025

Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025

Vydání Městské karty

Vážení rodiče,

pokud byste pro svoje dítě chtěli zřídit městskou kartu, stáhněte si, prosím, tento přiložený formulář a vyplňte jej. K formuláři přiložte fotografii dítěte. Vyplněný formulář přineste do kanceláře školy do pátku 24. května.

Městskou kartu obdrží všichni budoucí žáci 1. tříd v Hradci Králové zdarma. Karta jim bude předána při nástupu do 1. třídy ZŠ.

V Hradci Králové 13. 3. 2024