Sázení stromů


Ve čtvrtek 21.11.2019 se třída 4.B ve spolupráci s advokátní kanceláří Havlíček & partners zúčastnila eko akce Sázení stromů a keřů. Po dohodě s uživateli školního pozemku vysázeli dospělí s dětmi  společně patnáct keřů kaliny na hranici školního pozemku u plotu mateřské školky a před jídelnu kaštan, za jídelnu lípu a do školního arboreta další lípu, jilm a habr.

I přes poměrně chladné počasí se celá akce se velmi vydařila, o čemž svědčí fotografie. Děti i dospělí se zahřáli nejen prací, ale i občerstvením od paní Blehové. Velmi jí tímto děkujeme jakož i panu Havlíčkovi a jeho spolupracovníkům za skvělý nápad a příklad spolupráce rodičů a školy.

Autor: Mgr. Václav Kuřík