Odhlašování obědů

– se provádí den předem do 10:30 hod.

1. Telefonicky na čísle: 495 263 407
(pouze v nebytných případech do 10:30, jinak přes internet)
Možnost zanechávání vzkazů na záznamníku byla zrušena!

2. Na emailové adrese: jidelna@zsuprkova.cz