Zápis do MŠ

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v úterý 27. 6. 2022 od 16:00 hodin v MŠ Holubova. Schůzka se koná bez přítomnosti dětí! Účast na schůzce je nutná! Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte emailem nebo telefonicky.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V době letních prázdnin platí omezený provoz všech mateřských škol v Hradci Králové. Pokud máte zájem o docházku do jiné MŠ v době, kdy je vaše kmenová MŠ uzavřena, musíte podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu do příslušné školky.

V naší mateřské škole je zápis na prázdninový provoz dne 15. 06. 2023 14.00 – 17.00 hodin.
Dostavte se osobně do ředitelny MŠ Štefcova 1125 s vyplněnou žádostí na prázdninový provoz + přihláškou ke stravování + smlouvou o komunikaci se strávníkem.

žádost

přihláška ke stravování

smlouva o komunikaci se strávníkem

PLATBY

Platby za školné a stravné musí být připsány na účtu školy nejpozději do 29.6.2023.

školné

stravné

Prázdninový provoz mateřských škol je pro děti, které byly k předškolnímu vzdělávání již přijaty a jejichž rodiče z různých důvodů nemohou čerpat dovolenou v době přerušení provozu jejich „kmenové“ mateřské školy v červenci a srpnu.