Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2023/2024

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, v dohodě se zřizovatelem stanovují:

  • termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve dnech:

ve čtvrtek 11.05.2023  od 10:00 do 11:30 a 12:00 do 17.00 hodin

v pátek 12.05.2023  od 10:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 hodin

  • počet dětí, které mateřská škola pro školní rok 2023/24 přijme stanoví ředitel/ka školy
  • pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání podle kterých bude škola postupovat, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.

Zápis pro MŠ Holubova a MŠ Štefcova 1125 – proběhne v kanceláři v budově MŠ Štefcova 1125, Hradec Králové.

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí Vám podání Žádosti.  

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace pro rodiče k zápisu

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V době letních prázdnin platí omezený provoz všech mateřských škol v Hradci Králové. Pokud máte zájem o docházku do jiné MŠ v době, kdy je vaše kmenová MŠ uzavřena, musíte podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu do příslušné školky.

V naší mateřské škole je zápis na prázdninový provoz dne 15. 06. 2023 14.00 – 17.00 hodin.
Dostavte se osobně do ředitelny MŠ Štefcova 1125 s vyplněnou žádostí na prázdninový provoz (aktuální žádost na prázdninový provoz bude přidána na stránky během měsíce května).

Prázdninový provoz mateřských škol je pro děti, které byly k předškolnímu vzdělávání již přijaty a jejichž rodiče z různých důvodů nemohou čerpat dovolenou v době přerušení provozu jejich „kmenové“ mateřské školy v červenci a srpnu.