Kroužky

Byl zveřejněn seznam otevřených kroužků na školní rok 2021/2022.

Přihlašování do kroužků probíhalo od 13. září na https://sirs.cz/zs-a-ms-uprkova-hk.htm

Platby za kroužky na účet školy 107-5808410267/0100

V případě, že Vaše dítě navštěvuje více, než jeden kroužek, posílejte platby za každý kroužek zvlášť, jinak není možné platby ke kroužkům přiřadit.

Variabilní symbol = ID číslo uživatele (používané při přihlašování do Strava.cz)
Specifický symbol = Pořadové číslo kroužku v nabídce kroužků
Uveďte: Jméno Příjmení Celý název kroužku
např.: Jan Novák Angličtina všude kolem nás 3, specifický symbol: 9

Kroužky začínají svoji činnost v pátek 1. října 2021.

Vyučující si budou žáky vyzvedávat na nádvoří školy (u vstupu do šaten) cca 5 minut před zahájením kroužku. Žáci navštěvující školní družinu a školní klub budou na kroužky odcházet po vzájemné domluvě s vychovateli a vyučujícím kroužku.

Ceník kroužků za jedno pololetí

Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ600,- Kč
Keramické a výtvarné kroužky600,- Kč
Keramika pro veřejnost1 200,- Kč
Veselá vědazájemci se přihlásí na http://www.veselaveda.cz/
Ostatní kroužky500,- Kč

Poznámka:                         
Kroužky  ZŠ a MŠ Úprkova zahajují svoji činnost v říjnu.
Počet lekcí v kroužcích za jedno pololetí je 13.