Kroužky

Na základě počtu přihlášených žáků otevíráme 26 kroužků. Kroužky zahajují svoji činnost v říjnu. První lekce se uskuteční ve čtvrtek 1.10.2020. Vyučující si budou žáky vyzvedávat na nádvoří školy (u vstupu do šaten) cca 5 minut před zahájením kroužku. Žáci navštěvující školní družinu a školní klub budou na kroužky odcházet po vzájemné domluvě s vychovateli a vyučujícím kroužku.

Seznam otevřených kroužků ve školním roce 2020/2021

Seznam nabízených kroužků ve školním roce 2020/2021

Ceník kroužků za jedno pololetí

Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ600,- Kč
Keramické a výtvarné kroužky600,- Kč
Keramika pro veřejnost1 200,- Kč
Veselá vědazájemci se přihlásí na http://www.veselaveda.cz/
Ostatní kroužky500,- Kč

Poznámka:                         
Kroužky  ZŠ a MŠ Úprkova zahajují svoji činnost v říjnu.
Počet lekcí v kroužcích za jedno pololetí je 13.
Přihlašování bude probíhat od neděle 13. 9. 2020 na adrese https://sirs.cz/k-78.htm