Kroužky

Seznam otevřených kroužků na školní rok 2022/2023.

Přihlašování do kroužků probíhalo od pondělí 12.9.2022 přes Bakaláře.

Platby za kroužky na účet školy 107-5808410267/0100

V případě, že Vaše dítě navštěvuje více, než jeden kroužek, posílejte platby za každý kroužek zvlášť, jinak není možné platby ke kroužkům přiřadit.

Variabilní symbol = ID číslo uživatele (používané při přihlašování do Strava.cz)
Specifický symbol = Pořadové číslo kroužku v nabídce kroužků
Uveďte: Jméno Příjmení Celý název kroužku
např.: Jan Novák Angličtina všude kolem nás 3, specifický symbol: 9

Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2022.

Počet lekcí v kroužcích za jedno pololetí je 13.

Vyučující si budou žáky vyzvedávat na nádvoří školy (u vstupu do šaten) cca 5 minut před zahájením kroužku. Žáci navštěvující školní družinu a školní klub budou na kroužky odcházet po vzájemné domluvě s vychovateli a vyučujícím kroužku.

Ceník kroužků za jedno pololetí

Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ600,- Kč
Keramické a výtvarné kroužky600,- Kč
Keramika pro veřejnost1 200,- Kč
Ostatní kroužky500,- Kč

Poznámka:                         
Kroužky  ZŠ a MŠ Úprkova zahajují svoji činnost v říjnu.
Počet lekcí v kroužcích za jedno pololetí je 13.