Platby jídelně

Jak se zařídit, abych neměl se stravováním problémy?

Nejjednodušší způsob je zadat trvalý příkaz na období 10 měsíců s první platbou v srpnu a poslední v květnu. Pro žáky 7-10 let postačí částka 520,- Kč, 11-14 let 560,- Kč, nad 15 let 600,- Kč. Pokud nejste majitelem peněžního účtu a přesto nechcete mít starosti, můžete složit celou platbu jednorázově v srpnu. To znamená 5 200,- Kč, 5 600,- Kč nebo 6 000,- Kč. Ani v jednom případě se Vám pak nemůže stát, že Vaše dítě nedostane oběd z důvodu nezaplacení dostatečné zálohy. Jestli-že jste nezvolili ani jeden z uvedených způsobů platby, vždy počítejte s tím, že převod z účtu na účet mezi peněžními ústavy trvá 3-5 dní. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu strávníka se oběd automaticky odhlásí.

Stravovací účet školní výdejny:

KOMERČNÍ BANKA
číslo účtu – 8030511,
kód banky – 0100,
variabilní symbol = přidělené ID číslo užiatele.
zpráva pro příjemce = jméno strávníka 


Pro řádný výdej stravy je třeba zakoupit kartu ISIC, případně identifikační čip. Cena čipu je 115,- Kč a slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky. Kupuje se v kanceláři ŠJ za hotovost. V případě ztráty je však třeba zakoupit čip nový. Při ukončení stravování v ŠJ se funkční čip vykupuje za 85,- Kč zpět.

Vyúčtování stravného

Případný zůstatek na účtu strávníka se na konci školního roku automaticky převádí do dalšího ročníku. Celkové vyúčtování proběhne při ukončení školní docházky (9.třída). Případný přeplatek bude poukázán zpět na Váš osobní účet nebo se též nabízí možnost převodu na mladšího sourozence (v obou případech nutno vyplnit žádost o vypořádání konta). Informace o výši vašeho zůstatku dostanete kdykoli i během školního roku u vedoucí ŠJ.

Veškeré dotazy a připomínky ohledně provozu školní výdejny ráda zodpovím v kanceláři ŠJ mimo výdejní dobu obědů. To znamená, že není možné vyřizovat telefonické hovory ani jinou administrativní činnost v době vydávání obědů od 11:30 – do 14:00 hodin.

Děkujeme za pochopení, 
Ivana Křikavová – Vedoucí ŠJ